Znanstveni život: ekološki okoliš i zdravlje ljudi

Uništavanje ekološkog okoliša prirodnim čimbenicima može uzrokovati velike štete ljudskom životu i imovini, pa čak i izbijanje bolesti. Međutim, uništavanje ekološkog okoliša prirodnim čimbenicima često ima očite regionalne karakteristike, a učestalost pojavljivanja je relativno niska. Ljudski čimbenici poput onečišćenja okoliša teže oštećuju ljudski ekosustav. Može uzrokovati različite razmjere akutnih i kroničnih toksičnih događaja, povećati učestalost raka u populaciji, pa čak i ozbiljno utjecati na razvoj i zdravlje budućih generacija. Zagađenje okoliša nema nacionalne granice da uništi ekologiju. To ne utječe samo na vlastitu državu, već može utjecati i na globalno ekološko okruženje.

2

1. Vruća pitanja o onečišćenju okoliša

(1) Onečišćenje zraka

1. Globalno zatopljenje i zdravlje ljudi

Zatopljenje klime povećalo je učestalost određenih bolesti koje se šire biološkim vektorima i koje su endemične u tropskim krajevima, kao što su malarija, denga groznica, žuta vruća kiša, vermicelli, japanski encefalitis, ospice itd. Razdoblje epidemije je produženo, a područje epidemije preselio u hladne krajeve. Produžetak.

2. Uništavanje ozonskog omotača i zdravlje ljudi

Uloga ozonskog omotača: molekule kisika zrače jakom sunčevom svjetlošću, posebno kratkovalnim ultraljubičastim zračenjem za stvaranje ozona. Suprotno tome, ozon može apsorbirati ultraljubičaste zrake valne duljine manje od 340 nanometara, te razgraditi ozon na atome kisika i molekule kisika, tako da ozon u ozonskom omotaču uvijek održava dinamičku ravnotežu. Ozonski omotač može apsorbirati većinu kratkovalnih ultraljubičastih zraka koje su štetne od sunčevog zračenja i utječu na ljudski život i opstanak. Prema istraživanjima, za svakih 1% smanjenja O3 u ozonskom omotaču, incidencija karcinoma skvamoznih stanica u populaciji može porasti za 2% do 3%, a oboljeli od raka kože kod ljudi također će se povećati za 2%. Indeks morbiditeta od respiratornih bolesti i upala oka povećat će se kod ljudi u zagađenim područjima. Budući da je DNK materijalne baze genetskih gena svih organizama osjetljiva na ultraljubičaste zrake, uništavanje ozonskog omotača ozbiljno će utjecati na reprodukciju i reprodukciju životinja i biljaka.

3. Zagađenje dušikovim oksidom i zdravlje ljudi

Dušikov oksid, dušikov dioksid i drugi dušikovi oksidi uobičajeni su zagađivači zraka, koji mogu stimulirati dišne ​​organe, uzrokovati akutna i kronična trovanja te utjecati i ugroziti zdravlje ljudi.

4. Zagađenje sumpornim dioksidom i zdravlje ljudi

Šteta sumpor-dioksida za ljudsko tijelo je:

(1) Nadražuje respiratorni trakt. Sumpor dioksid je lako topiv u vodi. Kada prođe kroz nosnu šupljinu, dušnik i bronhije, uglavnom se apsorbira i zadržava unutarnjom membranom lumena, pretvarajući se u sumpornu kiselinu, sumpornu kiselinu i sulfat, što pojačava stimulativni učinak.

(2) Kombinirana toksičnost sumporovog dioksida i suspendiranih čestica. Sumpor dioksid i suspendirane čestice zajedno ulaze u ljudsko tijelo. Čestice aerosola mogu nositi sumpor dioksid u duboka pluća, povećavajući toksičnost za 3-4 puta. Osim toga, kada suspendirane čestice sadrže metalne komponente kao što je željezov trioksid, može katalizirati oksidaciju sumporovog dioksida u kiselu maglu, koja se adsorbira na površini čestica i zamjenjuje u dublji dio dišnog trakta. Stimulirajući učinak magle sumporne kiseline je oko 10 puta jači od sumpor-dioksida.

(3) Učinak sumporovog dioksida koji potiče rak. Pokusi na životinjama pokazali su da 10 mg/m3 sumporovog dioksida može pojačati kancerogene učinke kancerogenog benzo[a]pirena (Benzo(a)piren; 3,4-Benzypyrene). Pod kombiniranim učinkom sumporovog dioksida i benzo[a]pirena, incidencija raka pluća kod životinja veća je nego kod jednog karcinogena. Osim toga, kada sumpor dioksid uđe u ljudsko tijelo, vitamini u krvi će se kombinirati s njim, uzrokujući neuravnoteženost ravnoteže vitamina C u tijelu, čime će utjecati na metabolizam. Sumpor dioksid također može inhibirati i uništiti ili aktivirati aktivnost određenih enzima, uzrokujući poremećaj u metabolizmu šećera i proteina, čime utječe na rast i razvoj tijela.

5. Zagađenje ugljičnim monoksidom i zdravlje ljudi

Ugljični monoksid koji sa zrakom ulazi u ljudsko tijelo može se spojiti s hemoglobinom (Hb) u krvi nakon ulaska u cirkulaciju kroz alveole. Afinitet ugljičnog monoksida i hemoglobina je 200-300 puta veći od kisika i hemoglobina. Stoga, kada ugljični monoksid napadne tijelo, on će brzo sintetizirati karboksihemoglobin (COHb) s hemoglobinom, sprječavajući kombinaciju kisika i hemoglobina da nastane oksihemoglobin (HbO2). ), uzrokujući trovanje ugljičnim monoksidom od hipoksije. Prilikom udisanja ugljičnog monoksida koncentracije 0,5%, sve do 20-30 minuta, otrovana osoba će imati slab puls, usporeno disanje i na kraju iscrpljenost do smrti. Ova vrsta akutnog trovanja ugljičnim monoksidom često se javlja kod nesreća u radionicama i nenamjernog zagrijavanja doma.

1

2. Zagađenje prostorija i zdravlje ljudi

1. Onečišćenje štetnim tvarima sadržanim u građevinskim ukrasnim materijalima: razni novi drveni građevinski materijali kao što su šperploča, boje, premazi, ljepila itd. kontinuirano će oslobađati formaldehid. Formaldehid je citoplazmatski toksikant koji se može apsorbirati kroz respiratorni trakt, probavni trakt i kožu. Ima snažno stimulativno djelovanje na kožu, može uzrokovati koagulaciju i nekrozu proteina tkiva, djeluje inhibirajuće na središnji živčani sustav, a također je kancerogen pluća. Razna otapala i ljepila koja se koriste u dekoraciji mogu uzrokovati onečišćenje hlapljivim organskim spojevima kao što su benzen, toluen, ksilen i trikloretilen.

2. Onečišćenje kuhinje: Prilikom kuhanja i spaljivanja različita goriva nepotpuno izgaraju pod uvjetom nedovoljne opskrbe kisikom, a stvara se velika količina policikličkih aromatskih ugljikovodika. Aromatični ugljikovodici postupno polimeriziraju ili cikliziraju na 400°C℃~800i nastali benzo[α] Piren je jak kancerogen. Tijekom procesa kuhanja, ulje za kuhanje se raspada na visokoj temperaturi od 270, a njegov dim sadrži policikličke aromatične ugljikovodike kao što je benzo[α]pirena i benzantracena. Ulje za kuhanje, zajedno s hranom kao što su riba i meso, može stvarati ugljikovodike na visokim temperaturama. , aldehidi, karboksilne kiseline, heterociklički amini i više od 200 vrsta tvari, njihova je genetska toksičnost daleko veća od benzo[α]pirena.

3. Sumporovodik i metil merkaptan koji se emitiraju iz zahoda i kanalizacije također mogu uzrokovati kronične reakcije trovanja.

4. Onečišćenje kozmetike, dnevnih kemikalija i kemijskih proizvoda.

5. Onečišćenje “elektroničkom maglom”: Klima uređaji, televizori u boji, računala, hladnjaci, fotokopirni uređaji, mobilni telefoni, voki-tokiji i drugi elektronički proizvodi proizvode elektromagnetske valove – “elektronsku maglu” u različitim stupnjevima tijekom upotrebe. “Elektronska magla” može uzrokovati glavobolju, umor, nervozu, nemiran san i utjecati na razvoj djece.

 


Vrijeme objave: 15. listopada 2021