“Globalne smjernice za kvalitetu zraka”

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je 22. rujna 2021. izdala "Globalne smjernice za kvalitetu zraka" (Global Air Quality Guidelines), što je prvi put od 2005. da pooštrava svoje smjernice o kvaliteti zraka, nadajući se da će potaknuti zemlje da pređu na čiste energije. Spriječiti smrt i bolesti uzrokovane onečišćenjem zraka.

Prema izvješću, onečišćujuće tvari na koje ciljaju nove smjernice uključuju čestice i dušikov dioksid, koji se oboje nalaze u emisijama fosilnih goriva i mogu spasiti "milijune života".

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, onečišćenje zraka uzrokuje najmanje 7 milijuna prijevremenih smrti svake godine. Glavni direktor WHO-a Tan Desai rekao je na tiskovnoj konferenciji da su studije pokazale da čak i ako su razine onečišćenja zraka niske, “zagađenje zraka će utjecati na sve dijelove tijela, od mozga do bebe u razvoju u majčinoj utrobi”.

Svjetska zdravstvena organizacija se nada da će ove izmjene potaknuti 194 države članice da poduzmu mjere za smanjenje emisija fosilnih goriva, koja su također jedan od uzroka klimatskih promjena. Na globalnoj razini, zemlje su pod pritiskom da se obavežu na hrabre planove smanjenja emisija prije Konferencije UN-a o klimi u Glasgowu u Škotskoj u studenom.

Znanstvenici pozdravljaju nove smjernice, ali su zabrinuti da će, s obzirom na to da mnoge zemlje u svijetu ne ispunjavaju starije, manje stroge standarde, neke zemlje naići na poteškoće u njihovoj provedbi.

Prema podacima WHO-a, 2019. godine 90% ljudi na svijetu udisalo je zrak koji se prema smjernicama iz 2005. smatra nezdravim. Neke zemlje, poput Indije, još uvijek imaju labavije nacionalne standarde od prijedloga iz 2005. godine.

Standardi EU-a puno su viši od prethodnih preporuka SZO-a. Neke zemlje nisu uspjele zadržati svoje godišnje prosječne razine onečišćenja unutar zakonskih granica u 2020., unatoč zatvaranju industrije i transporta zbog nove pandemije.

Stručnjaci kažu da će napori za kontrolu onečišćenja smanjenjem upotrebe fosilnih goriva donijeti dvostruku korist, kako unaprjeđenje javnog zdravlja tako i smanjenje emisija koje pridonose zagrijavanju klime.

“Njih dvoje su usko povezani.” rekao je Kurt Streff, bivši znanstvenik u Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i gostujući profesor i su-direktor Globalnog centra za promatranje zagađenja Boston Collegea, “iako je provedba vrlo izazovna. Seks, ali ovo je i prilika koja se pruža jednom u životu u procesu oporavka nakon nove epidemije.

Nove smjernice prepolovljuju standard Svjetske zdravstvene organizacije za PM2,5. PM2,5 se odnosi na čestice manje od 2,5 mikrona, što je manje od jedne tridesetine širine ljudske kose. Dovoljno je malen da prodre duboko u pluća, pa čak i uđe u krvotok. Prema novoj granici, godišnja prosječna koncentracija PM2,5 ne smije biti veća od 5 mikrograma/m3.

Stari prijedlog ograničavao je gornju godišnju prosječnu gornju granicu na 10. No znanstvenici su utvrdili da dugotrajna izloženost okruženju tako niske koncentracije još uvijek može uzrokovati kardiopulmonalne bolesti, moždani udar i druge negativne učinke na zdravlje.

Najviše su pogođeni oni koji žive u zemljama s niskim i srednjim dohotkom koje se za proizvodnju električne energije oslanjaju na sagorijevanje fosilnih goriva.
Jonathan Grieg, pedijatar i istraživač sa Sveučilišta Queen Mary u Londonu, rekao je: "Dokazi su jasni da će siromašni ljudi i ljudi nižeg društvenog statusa dobiti više zračenja zbog mjesta na kojem žive." Sveukupno je rekao. Ukratko, ove organizacije ispuštaju manje onečišćenja, ali se suočavaju s više posljedica.

Rekao je da poštivanje novih smjernica može ne samo poboljšati cjelokupno zdravlje, već i smanjiti nejednakost u zdravlju.

Objavljujući nove smjernice, SZO je naveo da "ako se smanji trenutna razina onečišćenja zraka, gotovo 80% svjetskih smrtnih slučajeva povezanih s PM2,5 može se izbjeći."
U prvoj polovici ove godine prosječna razina PM2,5 u Kini bila je 34 mikrograma po kubičnom metru, a u Pekingu 41, isto kao i prošle godine.

Aidan Farrow, međunarodni znanstvenik za onečišćenje zraka na Sveučilištu Greenpeace u Exeteru u Velikoj Britaniji, rekao je: “Najvažnije je provodi li vlada utjecajne politike za smanjenje emisija onečišćujućih tvari, poput zaustavljanja ugljena, nafte i prirodnog plina. Ulaganje i prioritet prijelaza na čistu energiju.”


Vrijeme objave: 29. rujna 2021